IT Företaget
Er Rådgivare Inom IT

IT DRIFT

Vi kan ta ansvar för driften genom och vara en virtuell del av ditt företag.

LÄS MER»

Säkerhet och Kommunikation

Dagens avancerade IT-teknik skapar fantastiska möjligheter för ditt företag att växa och utvecklas, men den medför också ökad sårbarhet och ställer krav på en hög riskmedvetenhet.  LÄS MER »

Konsulttjänster

Vi kan hjälpa dig med löpande rådgivning, övervakning, projektledning, service och liknande.
LÄS MER »

Säkerhetslösningar

Inget företag i dag har råd med att inte ta IT säkerhet på allvar. Hotbilden blir större, intrångsförsöken mer komplexa och mängden information som ska skyddas ökar. LÄS MER »

Informationssäkerhet

Vi erbjuder olika tjänster utifrån ISO/IEC-27001 regelverk och där vi nu även arbetar med att hjälpa till med GDPR.  Vi vänd​er oss till olika organisationer, branscher, privat eller offentlig sektor. LÄS MER»

Kombinationer är vår styrka

Vårt arbete med Informationssäkerhet och IT-säkerhet tillför en extra nivå av medvet enhet, vilket våra kunder kan dra nytta av

IT företaget – er rådgivare inom IT

Vi är specialister på Microsoft lösningar och Microsoft Cloud samt IT-/ Informationssäkerhet.
Vi gör IT till ett stöd för er verksamhet där vi även kan leverera tillhörande produkter och tjänster.