Vi arbetar med Nätverk & Kommunikations lösningar från mindre behov till helhetslösningar.

Utifrån våra kunders behov och deras utmaningar, hjälper vi till med kostnadseffektiva lösningar där vi även kan hantera drift av olika delar eller helheten.

Vi har ett antal tjänster som vi idag erbjuder och inte minst så har vi möjlighet att hantera befintliga IT-miljöer:

  • Nätverk (LAN) som installerad utrustning & som tjänst
  • Trådlöst nätverk (WLAN) som installerad utrustning & som tjänst
  • Brandvägg (Firewall) som som installerad utrustning & tjänst
  • Kameraövervakning
  • Drift, övervakning och support
  • Installationer av Infra, kablage, Fiber, EL med certifierad el-behörighet