Informationssäkerhet
Informationssäkerhet

Hotbilden blir allt större, intrångsförsöken allt mer komplexa
och mängden information som ska skyddas ökar.
Utifrån ISO-27001, GDPR och Cloud Security erbjuder vi
säkerhetslösningar och tjänster anpassade för er verksamhet.

Intresserad?
Kontakta oss!

IT- och Informationssäkerhet

Hotbilden blir större, intrångsförsöken allt mer komplexa och mängden information som ska skyddas ökar.
Utifrån ISO-27001, GDPR och Cloud Security erbjuder vi säkerhetslösningar och tjänster anpassade för er verksamhet.

Inom området IT Säkerhetsskydd hjälper vi till med att genomföra en genomlysning av er befintliga IT Säkerhet som ni har idag. 
Om ni har ett kravställande sedan tidigare så gör vi en GAP analys utifrån era krav för att analysen ska bli så korrekt som  möjligt.
Inom IT Säkerhetsskydd kombinerar vi produkter och lösningar från flera av våra områden,
Cloud Security, Molnsäkerhet
Brandväggar, WiFi
Lan/Nätverk, Kamera
Server/Klient
Konsult och Support Service

Vi har möjlighet att erbjuda IT Säkerhetsfunktioner som vi tillsammans kallar synkroniserad säkerhet.

Metodstödet består av fyra olika metodsteg som tillsammans bildar helheten av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Dessa metodsteg är:

 • Ledningssystem för informationssäkerhet – Metodstöd

  Identifiera och analysera

 • Utforma

 • Använda

 • Följa upp och förbättra.

 

Identifiera och analysera

 • Omvärldsanalys
 • Verksamhetsanalys
 • Riskanalys
 • Gapanalys

   

Utforma

 • Organisation
 • Ledning och styrning
 • Informationssäkerhetsmål
 • Styrdokument
 • Klassningsmodell
 • Välj säkerhetsåtgärder och skapa skyddsnivåer
 • Handlingsplan
 • Kontinuitetshantering för informationstillgångar
 • Incidenthantering

Använda

När styrningen är utformad (Utforma) ska organisationen tillämpa den.

  • Klassning av information
  • Genomföra och efterleva
  • Utbilda och kommunicera

 

Följa upp och förbättra

  • Utvärdera och följa upp
  • Ledningens genomgång

Molntjänst är en internetbaserad tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning eller andra it-funktioner. Molntjänster används framför allt för programvaror och tjänster som användare tidigare har haft lokalt lagrade på den egna datorn eller tillgängliga i ett lokalt nätverk. Exempel på molntjänster är Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) och Plattform as a Service (PaaS). 

Det engelska begreppet för molntjänster är cloud services.Software as a Service — SaaS (programvara som en tjänst) inkluderar servrar och lagringsutrymme, brandväggar och säkerhet för nätverk samt datacenter (fysisk anläggning/byggnad). PaaS inkluderar IaaS-element plus operativsystem, utvecklingsverktyg, databashantering och affärsanalys. SaaS inkluderar PaaS-element plus värdbaserade appar.

Värdbaserade program/apparUtvecklingsverktyg, databashantering, företagsanalysOperativsystemServrar och lagringBrandväggar/säkerhet i nätverkFysisk anläggning/byggnad för datacenter

Molntjänster enligt NIS
Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Molntjänster är en digital tjänst som omfattas av lagen. PTS roll är att granska att kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering uppfylls.

Vad är Nis?
NIS-direktivet är en lagstiftning beslutat på EU-nivå som implementerades i NIS-lagen (lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) den 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet.

Intresserad?
Kontakta oss