Inom området Drift & Konsulttjänster har vi tjänster som vi utför på plats eller på distans.

Vi hanterar och installerar olika produkter, där våra kunder har möjligheten att anlita oss med tillhörande drift samt supporttjänster.

Vi arbetar på distans med stödfunktioner som användarsupport, applikations stöd och proaktiv övervakning vilka ger löpande information om larm och problem som kan uppstå.

Vi använder oss av olika plattformar i vårt arbete och är auktoriserad som MSP ”Managed Service Providers” inom Molntjänster, Nätverk, Säkerhet.

Om ni till exempel har behov av Backup och återställning, Fjärrdrift, Övervakning, Fjärrsupport, Managering klient & servermiljö, så kan vi tillsammans sköta driften av de olika tjänsterna eller så tar vi helt driftansvar.

Ni behöver inte investera i utrustning utan ni betalar endast löpande för de tjänster ni använder.