Säkerhetslösningar anpassade för er verksamhet. Vi erbjuder även tjänster utifrån ISO-27001, GDPR, Cloud Security.

Säkerhetslösningar
Inget företag i dag har råd med att inte ta IT säkerhet på allvar. Hotbilden blir större, intrångsförsöken mer komplexa och mängden information som ska skyddas ökar. Konsekvenserna för ett företag om känslig information kommer i fel händer blir självklart olika men det är aldrig bra.

Säkerhet och Kommunikation
Dagens avancerade It-teknik skapar fantastiska möjligheter för ditt företag att växa och utvecklas, men den medför också ökad sårbarhet och ställer krav på en hög riskmedvetenhet. Intrång i ett komplext IT-system kan få oväntade och allvarliga konsekvenser som produktionsfel, driftstörningar, olycksfall, stöld och spridning av hemlig information med mera. Samtidigt blir det allt viktigare för företag att ha en datorpark med nätverkslösningar som är flexibla, kostnadseffektiva och enkla att underhålla. Rätt information i rätt tid till rätt individ kan vara avgörande konkurrensmedel för ditt företag.

Informationssäkerhet
Vi erbjuder olika tjänster utifrån ISO/IEC-27001, GDPR, Cloud Security. Vi vänder oss till olika organisationer, branscher, privat eller offentlig sektor. Det kan vara att vi hjälper er identifiera tillgångar och risker samt hjälpa till med att införa ett LIS-system i er organisation. Vi arbetar även med att med att förbättra säkerhetsmedvetandet när ni väl har infört ett LIS