Vi arbetar med nätverk- och kommunikationslösningar från mindre behov till helhetslösningar.

Utifrån våra kunders behov och deras utmaningar, hjälper vi till med kostnadseffektiva lösningar där vi även kan hantera drift av olika delar eller helheten.

Vi erbjuder idag ett flertal tjänster:

  • Nätverk (LAN) som installerad utrustning och som tjänst
  • Trådlöst nätverk (WLAN) som installerad utrustning och som tjänst
  • Brandvägg (Firewall) som installerad utrustning och som tjänst
  • Kameraövervakning
  • Drift, övervakning och support
  • Installationer av Infra, kablage, fiber, el med certifierad el-behörighet

Vi har även möjlighet att hantera befintliga IT-miljöer