IT Företaget är ett drift- och konsultbolag med ett starkt fokus på IT-Infrastruktur. Med partnerskap hos flertal utvalda leverantörer erbjuder vi såväl produkter som tjänster.