Informationssäkerhet
Arbetsplats

Vi hjälper er att få en fungerande arbetsplats och
där du själv väljer vilka tjänster som ska ingå.

Intresserad?
Kontakta oss!

Arbetsplats

Arbetsplats som tjänst – information kommer inom kort

Arbetsplats
Vi arbetar med ledande leverantörer och distributörer som gör det möjligt att effektivisera hela vår leverans från beställning till färdig konfigurerad arbetsplats.
Vi hjälper även till att se över era licenser nya som gamla så ni får rätt licenser för programvaror och tjänster som ni kommer att använda er av.

Viktigt att notera är att vi även erbjuder en komplett livscykelhanteringslösning för IT-utrustning. “datorer, servrar, mobiler, tablet, skrivare mm”
med enkla lösningar för finansiering, IT-Asset Management och återtags- och utbytesservice.

Arbetsplats som tjänst
Prenumerera på en arbetsplatslösning som innehåller både hårdvara och tjänster. I vårt erbjudande ingår bland annat applikationshantering, hantering av nya användare och enheter, klientsäkerhet, efterlevnad av säkerhetspolicys, samt även stöd från IT Företagets Helpdesk/Servicedesk.

Vi arbetar på distans med stödfunktioner som användarsupport, applikationsstöd och proaktiv övervakning vilka ger löpande information om larm och problem som kan uppstå. För att lyckas med vårt arbete använder vi oss av olika plattformar i vårt arbete och är auktoriserad som MSP ”Managed Service Provider”

 

Virtuell arbetsplats
Få åtkomst till ditt skrivbord och dina applikationer från praktiskt taget var som helst

Konfigurera Azure Virtual Desktop (tidigare Windows Virtual Desktop) på några minuter för att möjliggöra säkert fjärrarbete. Ge dina slutanvändare kännedom om och kompatibilitet med Windows 11 med den nya skalbara multisessionsupplevelsen och spara kostnader genom att använda befintliga kvalificerade Windows-licenser. Hantera din end-to-end Azure Virtual Desktop-distribution tillsammans med andra Azure-tjänster inom Azure-portalen.

Intresserad?
Kontakta oss