Molntjänster
Molntjänster

Molntjänst är en internetbaserad tjänst som tillhandahåller
datalagring, programkörning eller andra it-funktioner

Intresserad?
Kontakta oss!

Molntjänster

Molntjänst är en internetaserad tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning eller andra IT-funktioner

Molntjänst är en internetbaserad tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning eller andra it-funktioner. Molntjänster används framför allt för programvaror och tjänster som användare tidigare har haft lokalt lagrade på den egna datorn eller tillgängliga i ett lokalt nätverk. Exempel på molntjänster är Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) och Plattform as a Service (PaaS). 

Det engelska begreppet för molntjänster är cloud services.

SaaS (Software as a service) gör det möjligt för användarna att ansluta till och använda molnbaserade appar via Internet. Vanliga exempel är e-post, kalender och kontorsverktyg (till exempel Microsoft Office 365).

SaaS tillhandahåller en fullständig programvarulösning som du köper enligt modellen Betala per användning från en molntjänstleverantör. Du hyr användningen av en app åt organisationen och användarna ansluter till den via Internet, vanligtvis med en webbläsare. All underliggande infrastruktur, middleware, approgramvara och appdata finns i tjänsteleverantörens datacenter. Tjänsteleverantören hanterar maskinvara och programvara och garanterar med rätt serviceavtal även tillgänglighet och säkerhet för appen och dina data. Med SaaS kan din organisation snabbt komma igång med en app till en minimal initial kostnad.

Fördelar med SaaS

Få åtkomst till avancerade program. Du behöver inte köpa, installera, uppdatera eller underhålla någon maskinvara, middleware eller programvara för att kunna tillhandahålla SaaS-appar till användarna. Med SaaS har organisationer som saknar resurser för att själva köpa, distribuera och hantera den infrastruktur och programvara som krävs råd även med avancerade företagsprogram, till exempel ERP och CRM.

Betala bara för det du använder. Du sparar också pengar eftersom SaaS-tjänsten automatiskt skalas upp och ned efter användningsnivån.

Använd kostnadsfri klientprogramvara. Användarna kan köra de flesta SaaS-appar direkt från webbläsaren utan att behöva ladda ned och installera någon programvara, även om en del appar kräver plugin-program. Det innebär att du inte behöver köpa och installera särskild programvara för användarna.

Mobilisera personalen enkelt. SaaS gör det enkelt att ”mobilisera” personalen eftersom användarna kommer åt SaaS-appar och data från alla Internetanslutna datorer och mobila enheter. Du behöver inte fundera på att utveckla appar som kan köras på olika typer av datorer och enheter eftersom tjänsteleverantören redan har gjort det. Dessutom behöver du inte ta in särskild kompetens för att hantera säkerhetsfrågorna vid mobil databehandling. En noggrant utvald tjänsteleverantör säkerställer säkerheten för dina data, oavsett vilken typ av enhet som ansluter till dem.

Nå appdata var du än befinner dig. Med data lagrade i molnet kan användarna komma åt sin information från alla Internetanslutna datorer och mobila enheter. Och när appdata lagras i molnet försvinner inga data om det blir fel på en användares dator eller enhet.

Backup & Recovery – Hybrid Cloud Backup – Alltid backup till molnet för garanterad säkerhet med möjlighet även till lokal lagring för ultrasnabb återställning av stora system. Oavsett om det gäller en liten notebook eller en hel Hyper-V server. Backup & Recovery har alla funktioner.

En backup är aldrig bättre än vad man kan återställa. Backup & Recovery har Virtual Disaster Recovery så du kan återställa kundens fysiska server direkt till Hyper-V, VMware, Amazon Cloud eller Azure.

Med Virtual Disaster Recovery kan du testa återställning av kundens server direkt till virtuell miljö och se att servern verkligen kan återställas och starta efter en återställning. Allt utan att påverka kundens aktiva miljö.

Backup & Recovery-funktionen i vårt monitorerings- och övervakningsverktyg är ett helt automatisk system som automatiskt hanterar alla kryptonycklar, övervakning och larm direkt inifrån din Dashboard. Med vårt monitorerings- och övervakningsverktyg erbjuder vi er övervakad Online Backup.
Enklare än så här blir det inte. Ingen risk för att ni glömmer vilken kryptonyckel ni har valt eller att ni missar att säkerhetskopieringen inte fungerat.

Alla plugin-moduler ingår såsom:

 • System State
 • Files & Folders
 • Network folders
 • Exchange
 • Hyper-V
 • VMware
 • MS Sharepoint
 • MS SQL
 • Oracle SQL
 • MySQL m.m.

NYHET – Nu finns även:

 • Bare Metal Restore (ISO-fil för boot CD eller EXE för bootbar USB sticka)
 • Recovery Console – Ha kontinuerlig restore till annan plats. Ni kan lagra hela kundens maskin hos er i en virtuell disk färdig att mounta i HyperV / WMvare / Virtualbox.
 • Virtual Drive – Accessa backupdatat via en uppmappad enhet. Perfekt för att läsa ut data ur stora VXD-filer eller stora Exchange information stores utan att ladda ner hela filen.
 • Seeding mode – För kunder med långsam uplink kan du köra första backupen till en USB disk som laddar upp från ett annat ställe med snabbare länk.
 • Seeding via LocalSpeedVault – Kör första backupen mot LocalSpeedVault (NAS / SAN / Share) så snabbt datorn kan processa och låt sedan backupmotorn synkronicera till molnet så snabbt länken hinner med.

Infrastructure as a service (IaaS) är ett standardiserat, hög automatiserat erbjudande där datorresurser som ägs av en tjänsteleverantör, kompletterade med lagrings- och nätverksmöjligheter, erbjuds kunder på begäran. Resurser är skalbara och elastiska i nästan realtid och mäts efter användning. Självbetjäningsgränssnitt, inklusive ett API och ett grafiskt användargränssnitt (GUI), exponeras direkt för kunderna. Resurser kan vara en hyresgäster eller flerhyresgäster och är värd för tjänsteleverantören eller lokalt i en kunds datacenter.

Intresserad?
Kontakta oss