Konsult och Support service
IT-Drift och Support

Det är enkelt att få hjälp av oss , där vi kan hjälpa till med att installera samt anpassa olika system och produkter.
Vi arbetar så effektivt som möjligt och kombinerar våra tjänster med att vara hos våra kunder som att arbeta på distans.
Din IT-partner helt enkelt.

Intresserad?
Kontakta oss!

IT-Drift och Support

Vi arbetar på distans med stödfunktioner som användarsupport, applikationsstöd och proaktiv övervakning vilket ger löpande information om larm och problem som kan uppstå.

Inom området IT-Drift och Support arbetar vi med möjligheten att kombinera våra tjänster med att vara hos våra kunder samt att arbeta på distans.

Det är enkelt att få hjälp av oss med att installera och anpassa olika produkter samt system som är tänkt att användas. Om ni önskar så kan vi fungera som er samordnare och rådgivare och vara behjälpliga i val av IT-lösningar för att välja en effektiv och lönsam IT miljö.

Vi arbetar även på distans med stödfunktioner som användarsupport, applikationsstöd och proaktiv övervakning vilka ger löpande information om larm och problem som kan uppstå. För att lyckas med vårt arbete använder vi oss av olika plattformar i vårt arbete och är auktoriserad som MSP ”Managed Service Provider” inom Molntjänster, Nätverk, Säkerhet.

Övervaknings plats

I dessa plattformar kan vi erbjuda lösningar inom Backup och återställning, Fjärrdrift, Övervakning, Fjärrsupport, Managering av klient och servermiljö och mycket mer.

Ni slipper i många fall investera i utrustning utan betalar endast löpande per månad för de tjänster ni använder.
Tjänsterna kan enkelt anpassas, dvs utökas eller minskas per månad utifrån era egna önskemål.

Vi erbjuder:
• Konsulter/tekniker per timme, dag eller vecka.
• Dedikerad hustekniker.
• Projektuppdrag.
• Helhetsåtaganden.
• Inhyrd IT-chef, rådgivare eller projektledare.

Vi erbjuder flera olika IT-supportavtal
• Telefonsupport -Tillgång till direkt IT-support under standard kontorstid, dvs vardagar 08.00-12.00 samt 13.00-17.00.
• Fjärrsupport – Trygg fjärrsupport som innebär att vi snabbt kan åtgärda vissa IT- problem direkt från vår Helpdesk, oavsett var ni befinner er.
• Övervakning av nätverksprodukter – IT-systemets hälsa övervakas dygnet runt och gör att vi kan upptäcka och åtgärda problem samt undvika kostsamma driftsstopp.
• Månads- kvartalsbesök, eller årlig kontroll och service.
Efter genomgång och inventering av er IT-miljö utför våra tekniker en grundlig genomgång av servers, brandväggar och annan avtalad IT-utrustning.

Låt oss hjälpa er att få en väl fungerande IT-miljö. Kontakta oss !

Intresserad?
Kontakta oss